Aksaray Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Misyon & Vizyon

Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek, bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek, mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektir.

Fakültemizin vizyonu; bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye’de önde gelen, dünyada saygın, mezunları tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanına sahip kaliteli ve etkili çözümlerle paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan bir fakülte olmaktır.