Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Misyon Vizyon

Fakültemizin misyonu; bilimsel yaklaşımı benimsemiş, akıl ve bilimi kendisine rehber edinen, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, sosyal ve kültürel gelişimine yardımcı olan, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Fakültemizin vizyonu; yeniliklere açık bilim insanları yetiştiren, özgün araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası problemlerin evrensel değerler ışığında bilim ve teknolojiden yararlanılarak ülkemizin geleceği için nitelikli bireyler yetiştiren, kaliteli ve etkili çözümlerle paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan bir fakülte olmaktır.