Aksaray Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Görev Tanımları