Aksaray Üniversitesi
Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
Danışma Kurulu Toplantıları