Misyon & Vizyon

Fen Edebiyat Fakültesi’nin misyonu; “Evrensel değerlerin yönlendiriciliğinde bilim, sanat ve teknoloji birikiminden yararlanan, bilim üreten ve yayan, ulusal ve uluslararası düzeyde ayrıcalıklı bir konuma sahip olan ve böylece öğrencilerine, öğretim elemanlarına, tüm çalışanlarına ve mezunlarına yüksek değerler sunan bir fakülte olmaktır”.

Vizyon ise, “öğrencilerin, öğretim elemanlarının, fakültemizle ilişkide bulunan kamu ve özel tüm kuruluşların fakültemizi tercih etmelerini sağlamak, kamu kuruluşları açısından saygın bir yere sahip olan ayrıcalıklı bir kurum olmak, iş hayatı ilişkilere önem vererek onların desteğini kazanmak ve böylelikle üniversite-sanayi işbirliğine öncülük etmek, nitelikli, genç ve dinamik öğretim üyelerini fakültenin bünyesine katmak, öğretim elemanlarına hakettikleri çalışma ortamını sağlamak, başta öğretim elemanları olmak üzere tüm çalışanların bir bütün olarak mutlu olmalarını sağlamak, katılımcı bir yönetim modeli uygulamak, öğrencinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar yaratmak, ulusal ve uluslararası devlet veya özel üniversitelerin ulaşmayı hedeflediği örnek bir fakülte olmaktır”.