İdari Birimler

YONETIM

Dekan

Prof. Dr. Yusuf YAKAR

0(382) 288 2100

Dekan Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK

0(382) 288 2104

Dekan Yrd.

Yrd. Doç. Dr.İlknur YEŞİLCE

0(382) 288 2112

Fakülte Sekreteri

Yasin ŞİMŞEK

0(382) 288 2102

OZEL KALEM

Sekreter

Keziban BANİ

0(382) 288 2100

PERSONEL ISLERI

Şef

Ali DOĞU

0(382) 288 2110

Bilg. İşlt.

Emine ÇAĞLAYAN

0(382) 288 2114

Bilg. İşlt.

Ulaş YILDIRIM

0(382) 288 2114

OĞRENCI ISLERI

Bilg. İşlt.

Mustafa GÖKÇE

0(382) 288 2115

Bilg. İşlt.

Yılmaz BARAN

0(382) 288 2115

MUHASEBE

     

Bilg. İşlt.

Hakan ÇÖKLÜ

0(382) 288 2113

TASINIR KAYIT VE KONTROL YETKILISI

Bilg.İşlt.

Haydar YILMAZ

0(382) 288 2113

BOLUM SEKRETERLIĞI

Bilg. İşlt.

Yunus ÖCAL

0(382) 288 2116

Bilg. İşlt. Süreyya GÜMÜŞSOY 0(382) 288 2116