İdari Birimler

Fakülte Sekreteri Yasin ŞiMŞEK

Personel İşleri Şef Ali DOĞU

Özel Kalem Bilg. İşlt. Süreyya GÜMÜŞSOY

Ayniyat Bilg. İşlt. Haydar YILMAZ

Muhasebe Bilg. İşlt. Hakan ÇÖKLÜ

Personel İşleri Bilg. İşlt. Ulaş YILDIRIM

Personel İşleri Memur Emine ÇAĞLAYAN

Öğrenci İşleri Bilg. İşlt. Mustafa GÖKÇE

Öğrenci İşleri Bilg. İşlt. Yılmaz BARAN

Bölüm Sekreteri Bilg. İşlt. Yunus ÖCAL

Bölüm Sekreteri Bilg. İşlt. Keziban BANİ

Öğrenci İşleri Hizmetli Ceyhan UĞUZ